تگ های قالب های سایت
تگ های قالب های سایت
تمامی تگ ها به کوچکی و بزرگی حروف حساس اند .
تگ های عمومی
تگ های عمومی تگ هایی هستند که نیازی نیست آنها را بین تگ خاصی قرار دهید .
<-BlogUrl-> نمایش آدرس سایت
<-BlogAndPostTitle-> نمایش عنوان سایت شما به همراه عنوان صفحه ي داخلي
<-BlogTitle-> نمایش عنوان سایت
<-BlogDescription-> نمایش توضیح سایت
<-BlogKeywords-> نمایش تگ های سایت
<-BlogDate-> نمایش تاریخ روز
<-BlogUhr-> نمایش ساعت به وقت کاربر
<-logowebsite-> نمایش لوگوی سایت
<-Dargah-> کد درگاه سایت
<-Telegram-> صفحه تلگرام
<-Instagram-> صفحه اینستاگرام
<-BlogS1-> کد اختصاصی شماره یک
<-BlogS2-> کد اختصاصی شماره دو
<-BlogS3-> کد اختصاصی شماره سه
<-BlogPrint-> ابزار پرینت صفحه
<-BlogId-> نمایش شناسه سایت
<-BlogXmlLink-> نمایش آدرس خوراک سایت
<-BlogCustomHtml-> نمایش اسکریپت های خاص وارد شده در قسمت تنظیمات سایت
<-BlogArchiveLink-> نمایش آدرس آرشیو سایت
<-OnlineVisitors-> نمایش افراد آنلاین
<-TodayVisits-> نمایش بازدید امروز
<-YesterdayVisits-> نمایش بازدید دیروز
<-WeekVisits-> نمایش بازدید هفته قبل
<-MonthVisits-> نمایش بازدید ماه قبل
<-YearVisits-> نمایش بازدید سال قبل
<-AllVisits-> نمایش کل بازدید ها
<-BlogPostsCount-> نمایش تعداد مطالب سایت
<-BlogCommentsCount-> نمایش تعداد نظرات سایت
<-TodayGoogleEntrance-> نمایش تعداد ورودی های امروز سایت
<-YesterdayGoogleEntrance-> نمایش تعداد ورودی های دیروز سایت
<-Blogip-> نمایش آی پی
تگ های مطالب
این تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ بلاگ پارسی قرار گیرند : <blogparsi> TAG </blogparsi>
<-PostLink-> نمایش آدرس ثابت مطلب
<-PostTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostContent-> نمایش متن مطلب
<-PostId-> نمایش شناسه مطلب
<-PostAuthor-> نمایش نام نویسنده مطلب
<-PostDate-> نمایش تاریخ ارسال مطلب
<-PostTime-> نمایش ساعت ارسال مطلب
<-PostHit-> نمایش تعداد بازدید های مطلب
<BlogExtendedPost>
MORE
</BlogExtendedPost>
هر کدی که بجای واژه MORE در بین دو تگ داده شده قرار بگیرید ، تنها در صورتی که مطلب دارای "ادامه مطلب" باشد نمایش داده می شود . معمولا بجای MORE از کد زیر استفاده می شود :
<a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a>
تگ تصویر شاخص مطلب
این تگ ها جهت نمایش تصویر شاخص مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ بلاگ پارسی قرار گیرند : <blogparsi> TAG </blogparsi>
<PosPict> شروع کد تصویر شاخص مطلب
<-PostPic-> نمایش تصویر شاخص مطلب
</PosPict> پایان کد تصویر شاخص مطلب
شروع بلاک نظرات و دیدگاه ها
<BP:Comment_Block> آغاز بلاک فرم نظرات هر مطلب ارسالی
بلاک ارسال نظر
<BP:Comment_Form_Block> آغاز بلاک فرم نظرات هر مطلب ارسالی
<BP:Comment_Field_Size:40> تغییر اندازه فیلدهای فرم نظرات
<BP:Comment_Field_Style:Font:9pt tahoma> استایل دهی به فیلد های فرم نظرات
<BP:Comment_Button_Style:Font:9pt tahoma> استایل دهی به دکمه های فرم نظرات
<BP:Comment_Submit_Value:ارسال نظر> متن دکمه ارسال نظر
<BP:Comment_Reset_Value:پاک کردن> متن دکمه ریست متن نظرات
[Comment_Form] نمایش فرم نظرات
</BP:Comment_Form_Block> پایان بلاک فرم نظرات هر مطلب ارسالی
بلاک مشاهده نظرات
<BP:Comment_Display_Block> آغاز بلاک نمایش نظرات هر مطلب ارسالی
<BP:Comment_Display_Loop> آغاز چرخه نمایش نظرات هر مطلب ارسالی
[Comment_Web] نمایش وب سایت نظر دهنده
[Comment_Author] نمایش نام نظر دهنده
[Comment_Date] نمایش تاریخ نظر ارسال شده
[Comment_Time] نمایش ساعت و دقیقه نظر ارسال شده
[Comment_Content] نمایش متن نظر دهنده
[Comment_Gavator] نمایش اواتار نظر دهنده از سایت gavatar.com
</BP:Comment_Display_Loop> پایان چرخه نمایش نظرات هر مطلب ارسالی
</BP:Comment_Display_Block> پایان بلاک نمایش نظرات هر مطلب ارسالی
بلاک صفحه بندی نظرات
<BP:Comment_Page> آغاز بلاک صفحات نظرات هر مطلب ارسالی
[Comment_Page] نمایش صفحات نظرات
</BP:Comment_Page> پایان بلاک صفحات نظرات هر مطلب ارسالی
پایان بلاک نظرات و دیدگاه ها
</BP:Comment_Block> پایان بلاک فرم نظرات هر مطلب ارسالی
بلاک موضوعات مطلب (قابل استفاده در تگ های مطالب)
این بلاک برای نمایش موضوعات مطلب بکار برده می شود و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ بلاگ پارسی قرار گیرد : <blogparsi> BLOCK </blogparsi>
<BlogPostCategoriesBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogPostCategories> کد آغاز کننده چرخه
<-CategoryName-> نمایش نام موضوع
<-CategoryLink-> نمایش آدرس موضوع
<-CategoryId-> نمایش شناسه موضوع
</BlogPostCategories> کد پایان دهنده چرخه
</BlogPostCategoriesBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک برچسب های مطلب (قابل استفاده در تگ های مطالب)
این بلاک برای نمایش برچسب های مطلب بکار برده می شود و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ بلاگ پارسی قرار گیرد : <blogparsi> BLOCK </blogparsi>
<BlogPostTagsBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogPostTags> کد آغاز کننده چرخه
<-TagName-> نمایش نام برچسب
<-TagLink-> نمایش آدرس برچسب
</BlogPostTags> کد پایان دهنده چرخه
</BlogPostTagsBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک زمینه مطالب (قابل استفاده در تگ های مطالب)
این بلاک برای نمایش برچسب های مطلب بکار برده می شود و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ بلاگ پارسی قرار گیرد : <blogparsi> BLOCK </blogparsi>
<BlogPostCustomFieldBlock id=1> کد آغاز کننده بلاک برای زمینه شماره 1
<-PostCustomField-> کد مقدار زمینه
</BlogPostCustomFieldBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک درباره سایت
این بلاک برای نمایش تصویر و متن درباره سایت که در بخش تنظیمات سایت موجود هستند بکار برده می شود و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ بلاگ پروفایل قرار گیرد : <BlogProfile> BLOCK </BlogProfile>
<-BlogAbout-> نمایش متن درباره سایت
<BlogPhoto>
PHOTO
</BlogPhoto>
هر کدی که بجای واژه PHOTO در بین دو تگ داده شده قرار بگیرید ، تنها در صورتی که تصویری برای سایت آپلود شده باشد نمایش داده می شود . معمولا بجای PHOTO از کد زیر استفاده می شود :
<img src="<-BlogPhotoLink->">
<BlogProfileLinkBlock>
LINK
</BlogProfileLinkBlock>
هر کدی که بجای واژه LINK در بین دو تگ داده شده قرار بگیرید ، تنها در صورتی که پروفایل مدیر فعال باشد نمایش داده می شود . معمولا بجای LINK از کد زیر استفاده می شود :
<a href="<-BlogProfileLink->">پروفایل مدیر سایت</a>
لازم به ذکر است که دو تگ <-BlogPhotoLink-> (نمایش لینک تصویر سایت) و <-BlogProfileLink-> (نمایش لینک صفحه پروفایل مدیر) باید حتما در بین تگ های ذکر شده قرار بگیرند .
بلاک نویسندگان
این بلاک برای نمایش نویسندگان سایت بکار برده می شود .
<BlogAuthorsBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogAuthors> کد آغاز کننده چرخه
<-AuthorName-> نمایش نام نویسنده
<-AuthorLink-> نمایش آدرس مطالب نویسنده
<-AuthorPosts-> نمایش تعداد مطالب نویسنده
</BlogAuthors> کد پایان دهنده چرخه
</BlogAuthorsBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک موضوعات سایت
این بلاک برای نمایش موضوعات سایت بکار برده می شود .
<BlogCategoriesBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogCategories> کد آغاز کننده چرخه
<-CategoryName-> نمایش نام موضوع
<-CategoryLink-> نمایش آدرس موضوع
<-CategoryPosts-> نمایش تعداد مطالب موضوع
<-CategoryClass-> نمایش کلاس موضوع
</BlogCategories> کد پایان دهنده چرخه
</BlogCategoriesBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک پیوندهای سایت
این بلاک برای نمایش پیوندهای سایت بکار برده می شود .
<BlogLinksBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogLinks> کد آغاز کننده چرخه
<-LinkTitle-> نمایش نام لینک
<-LinkUrl-> نمایش آدرس لینک
<-LinkDescription-> نمایش توضیحات لینک
</BlogLinks> کد پایان دهنده چرخه
</BlogLinksBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک پیوندهای روزانه سایت
این بلاک برای نمایش پیوندهای روزانه سایت بکار برده می شود .
<BlogLinkDumpBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogLinkDump> کد آغاز کننده چرخه
<-LinkTitle-> نمایش نام لینک
<-LinkUrl-> نمایش آدرس لینک
<-LinkDescription-> نمایش توضیحات لینک
<-LinkClicks-> نمایش تعداد کلیک ها بر روی لینک
</BlogLinkDump> کد پایان دهنده چرخه
</BlogLinkDumpBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک آخرین عناوین مطالب سایت
این بلاک برای نمایش عناوین آخرین مطالب سایت بکار برده می شود .
<BlogPreviousItemsBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogPreviousItems items="10"> کد آغاز کننده چرخه
<-PostTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-PostLink-> نمایش آدرس مطلب
</BlogPreviousItems> کد پایان دهنده چرخه
</BlogPreviousItemsBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک آخرین عناوین مطالب یک موضوع خاص
این بلاک برای نمایش عناوین آخرین مطالب یک موضوع خاص بکار برده می شود .
<BlogCategoryPostsBlock catid="شماره موضوع" items="10"> کد آغاز کننده بلاک
<BlogCategoryPosts> کد آغاز کننده چرخه
<-CategoryPostsTitle-> نمایش عنوان مطلب
<-CategoryPostsLink-> نمایش آدرس مطلب
</BlogCategoryPosts> کد پایان دهنده چرخه
</BlogCategoryPostsBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک عناوین صفحات سایت
این بلاک برای نمایش عناوین صفحات جداگانه سایت بکار برده می شود .
<BlogExtraPageBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BlogExtraPage> کد آغاز کننده چرخه
<-ExtraPageTitle-> نمایش عنوان صفحه
<-ExtraPageUrl-> نمایش آدرس صفحه
<-ExtraPageId-> نمایش شناسه صفحه
</BlogExtraPage> کد پایان دهنده چرخه
</BlogExtraPageBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک آرشیو سایت
این بلاک برای نمایش آرشیو سایت بکار برده می شود .
<BlogArchive> کد آغاز کننده چرخه
<-ArchiveTitle-> نمایش عنوان آرشیو
<-ArchiveLink-> نمایش آدرس آرشیو
</BlogArchive> کد پایان دهنده چرخه
بلاک جستجو در سایت
این بلاک برای جستجو در عناوین مطالب سایت بکار برده می شود .
<SearchBoxBlock> کد آغاز کننده بلاک
<-SearchBoxInput-> نمایش فیلد جستجو
<-SearchBoxSubmit-> نمایش دکمه جستجو
<SearchBoxSubmitValue= پویش > اختصاص نام برای دکمه جستجو
searchboxbtn کلاس دکمه جستجو
searchboxipt کلاس فیلد جستجو
</SearchBoxBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک نظرسنجی
این بلاک برای نمایش نظرسنجی سایت بکار برده می شود .
<BlogPollBlock> کد آغاز کننده بلاک
<-PollQuestion-> کد نمایش سوال نظرسنجی
<-PollSubmit-> کد نمایش دکمه ثبت نظر
<-PollResult-> کد دکمه نمایش نتایج نظر
<PollSubmitValue=ثبت> اختصاص نام برای دکمه ثبت نظر
<PollResultValue=نتایج> اختصاص نام برای دکمه نتایج نظرسنجی
<BlogPoll> کد آغاز کننده چرخه
<-PollAnswer-> کد نمایش گزینه ها
</BlogPoll> کد پایان دهنده چرخه
</BlogPollBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک دیگر صفحات
این بلاک برای نمایش صفحات دیگر سایت بکار برده می شود .
<BlogNextAndPreviousBlock> کد آغاز کننده بلاک
</BlogNextAndPreviousBlock> کد پایان دهنده بلاک
pagination کلاس دربردارنده ی بلاک
current کلاس صفحه ی فعلی
بلوک نمایش مطاب تصادفی سایت
این بلاک میتواند مطالب تصادفی سایت را به همراه تصاویر شاخص به نمایش بگذارد.
<SBlock> کد آغاز کننده بلاک
<SPosts> کد شروع پیکربندی
<-PostTitle-> تگ عنوان مطلب
<-PostLink-> تگ لینک مطلب
<-PostHits-> تگ بازدید مطلب
<-postdate-> تگ تاریخ مطلب
<-PicPS-> تگ تصویر مطلب
</SPosts> کد پایان پیکربندی
</SBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلوک نمایش پربازدیدترین مطالب سایت
این بلاک میتواند پربازدیدترین مطالب سایت را به همراه تصاویر شاخص به نمایش بگذارد.
<BBlock> کد آغاز کننده بلاک
<BPosts> کد شروع پیکربندی
<-PostTitle-> تگ عنوان مطلب
<-PostLink-> تگ لینک مطلب
<-PostHits-> تگ بازدید مطلب
<-postdate-> تگ تاریخ مطلب
<-PicPB-> تگ تصویر مطلب
</BPosts> کد پایان پیکربندی
</BBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک ورود اعضا به سایت
این بلاک برای نمایش فرم ورود به سایت بکار برده می شود . محتوای این بلاک تنها برای میهمانان سایت قابل مشاهده است .
<SignInBlock> کد آغاز کننده بلاک
<-SignInBlock-UserName-> نمایش فیلد نام کاربری
<-SignInBlock-Password-> نمایش فیلد رمز عبور
<-SignInBlock-Button-> نمایش دکمه ورود
</SignInBlock> کد پایان دهنده بلاک
بلاک پنل کاربری
این بلاک برای نمایش لینک ها یا پیام های مخصوص اعضای سایت بکار برده می شود . محتوای این بلاک تنها برای کاربران سایت قابل مشاهده است .
<MemberBlock> کد آغاز کننده بلاک
هر محتوایی اینجا قرار گیرد تنها به اعضای سایت نمایش داده می شود
</MemberBlock> کد پایان دهنده بلاک
تگ های ثبت نام در سایت
این تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ زیر قرار گیرند : <SignUp> TAG </SignUp>
<SignUp-Form> کد آغاز فرم ثبت نام
<-SignUp-UserName-> نمایش فیلد نام کاربری
<-SignUp-Password-> نمایش فیلد رمز عبور
<-SignUp-RePassword-> نمایش فیلد تکرار رمز عبور
<-SignUp-Email-> نمایش فیلد ایمیل
<-SignUp-Name-> نمایش فیلد نام و نام خانوادگی
<-SignUp-Captcha-Image-> نمایش تصویر امنیتی
<-SignUp-Captcha-> نمایش فیلد کد امنیتی
<-SignUp-Button-> نمایش دکمه ثبت نام
</SignUp-Form> کد پایان فرم ثبت نام
تگ های ورود اعضا
این تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ زیر قرار گیرند : <SignIn> TAG </SignIn>
<SignIn-Form> کد آغاز فرم ورود
<-SignIn-UserName-> نمایش فیلد نام کاربری
<-SignIn-Password-> نمایش فیلد رمز عبور
<-SignIn-Button-> نمایش دکمه ورود
</SignIn-Form> کد پایان فرم ورود
تگ های فراموشی رمز عبور
این تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ زیر قرار گیرند : <Forget> TAG </Forget>
<Forget-Form> کد آغاز فرم فراموشی رمز عبور
<-Forget-UserName-> نمایش فیلد نام کاربری
<-Forget-Email-> نمایش فیلد رمز عبور
<-Forget-Captcha-Image-> نمایش تصویر امنیتی
<-Forget-Captcha-> نمایش فیلد کد امنیتی
<-Forget-Button-> نمایش دکمه یادآوری
</Forget-Form> کد پایان فرم فراموشی رمز عبور
تگ های ویرایش مشخصات اعضای سایت
این تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ زیر قرار گیرند : <Edit> TAG </Edit>
<Edit-Form> کد آغاز فرم ویرایش مشخصات
<-Edit-UserName-> نمایش فیلد نام کاربری
<-Edit-Email-> نمایش فیلد رمز عبور
<-Edit-Captcha-Image-> نمایش تصویر امنیتی
<-Edit-Captcha-> نمایش فیلد کد امنیتی
<-Edit-Button-> نمایش دکمه ویرایش
</Edit-Form> کد پایان فرم ویرایش مشخصات
تگ های ارسال مطلب به سایت توسط اعضا
این تگ ها جهت نمایش مطالب استفاده می شوند و حتما باید به شکل زیر در بین دو تگ زیر قرار گیرند : <SendPost> TAG </SendPost>
<SendPost-Form> کد آغاز فرم ارسال مطلب
<-SendPost-Title-> نمایش فیلد عنوان مطلب
<-SendPost-Content-> نمایش باکس متن مطلب
<-SendPost-MoreContent-> نمایش باکس ادامه مطلب
<-SendPost-Tags-> نمایش فیلد تگ های مطلب
<-SendPost-Category-> نمایش فیلد موضوع مطلب
<-SendPost-Button-> نمایش دکمه ارسال مطلب
</SendPost-Form> کد پایان فرم ارسال مطلب
بلوک تماس با ما
این بلاک برای نمایش فرم تماس با ما بکار برده می شود . محتوای این بلاک تنها در بخش تماس با ما سایت قابل مشاهده است .
<AcontactM> کد آغاز کننده بلاک تماس با ما
<Contact-Form> کد شروع فرم
<-Contact-Button-> کد نمایش فرم
</Contact-Form> کد پایان فرم
</AcontactM> کد پایان دهنده بلاک تماس با ما
بلوک پلیر سایت
این بلاک برای نمایش پلیر پخش موزیک آنلاین در سایت میباشد
<-play-> کد نمایش تصویر پلیر
<-play1-> کد آدرس موزیک
بلوک اسلایدر سایت
این بلاک برای نمایش و فعالسازی اسلایدر سایت میباشد
<Brpicslider> کد آغاز اسلایدر بلاک
<picslider> کدآغاز کننده چرخه
<-Titleslider-> نمایش فیلد عنوان تصوير
<-Linkslider-> نمایش فیلد آدرس صفحه
<-Picslider-> نمایش فیلد آدرس تصویر
</picslider> کد پایان دهنده چرخه
</Brpicslider> کد پایان اسلایدر بلاک
ابزار لایک مطالب به صورت سورس باز جهت سفارشی سازی

توجه این کد ها باید در بین تگ های <blogparsi> و </blogparsi> قرار گیرند


جهت تغییر تصویر لایک تصویر زیر را تغییر دهید

http://blogparsi.com/like/love.png


تصاویر پیش فرض

http://blogparsi.com/img/like1.png
http://blogparsi.com/img/like2.png
http://blogparsi.com/img/like.png

<BP:Post_Rate_Block> شروع کد لایک
کد های اجرایی افزونه لایک
</BP:Post_Rate_Block> پایان کد لایک

 

ساخت وبلاگ

ساخت رایگان وبلاگ

ایجاد وبلاگ

سرویس بلاگ پارسی

سایت ساز فارسی
بهترین سرویس وبلاگدهی فارسی
امتیاز و رای به بلاگ پارسی